Unlocker – Phần mềm xóa file cứng đầu

Unlocker tỏ ra đặc biệt hữu hiệu trong những trường hợp người dùng muốn xóa file trên hệ điều hành Windows mà gặp phải thông báo lỗi như sau:

●  Cannot delete file: Access is denied.

●  There has been a sharing violation.

●  The source or destination file may be in use.

●  The file is in use by another program or user.

●  Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.

Your Uninstaller 7.5 2016 – Gỡ bỏ ứng dụng tận gốc

Your Uninstaller 7.5 là chương trình gỡ bỏ cài đặt ứng dụng hàng đầu trên windows.. Sử dụng nó cũng dễ như sử dụng thùng rác chỉ việc kéo thả một ứng dụng bạn không muốn sử dụng thì ngay lập tức chương trình đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi máy tính của bạn! Your Uninstaller! còn có thể tháo gỡ những phần mềm gián điệp nữa.

Your Uninstaller