Cách thay đổi favicon của site Joomla

Cách thay đổi favicon của site Joomla

1. Tạo một bức ảnh 
2. Chuyển bức ảnh đó sang định dạng .ico, bạn có thể sử dụng các site hỗ trợ chuyển đổi online:
– converticon.com/
– favicongenerator.com/
– htmlkit.com/services/favicon/
– tools.dynamicdrive.com/favicon/
Sau khi chuyển đổi xong, ảnh của bạn sẽ có định dạng .ico, đổi tên ảnh thành favicon.ico
3. Copy file favicon.ico vào template bạn sử dụng, ví dụ: /joomla/templates/Your_Template
4. Refresh trang web của bạn, bạn sẽ thấy biểu tượng mới, nếu bạn vẫn chưa thấy biểu tượng thay đổi, xóa hết cache của trình duyệt, bạn sẽ thấy sự thay đổi