Cách chèn comment facebook vào joomla

comment facebook vào joomla

Đầu tiên các bạn vào trang : https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments#configurator

Nhập thông tin

comment facebook vào joomla

URL để bình luận: địa chỉ trang web của bạn

Chiều rộng: 500 ( cái này tùy các bạn chọn )

Số bài viết: 5 ( cái này tùy các bạn chọn )

Xong bấm chọn Lấy mã

Copy 2 đoạn mã như trong hình 

comment facebook vào joomla

 

Vào Extensions --> Templates --> chọn Templates của ban ---> mở file index.php lên và paste vào vị trí tích hợp

comment facebook vào joomla

Ở đây mình dán đoạn code đó gần cuối trang

comment facebook vào joomla

Lưu lại thế là xong